459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Chronická obstrukční bronchopulmonární nemoc

Popis CHOPN

Fyziologie (jak to má fungovat)

Do plic se dostaneme potrubím, které nazýváme průdušky (bronchi) a průdušinky (bronchioly), můžeme si je představit jako kořeny stromu.

Nejmenší trubky – průdušinky - na konci své cesty vstupují do plicních sklípků (alveolů).
Vypadá to jako větvička s hrozny vína, kde větvička představuje průdušku a jeden hrozen je plicní sklípek.

Plicní sklípky jsou protkány cévami a svou tenkou stěnou umožnují výměnu plynů mezi krví a vzduchem.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

U tohoto onemocnění se můžeme setkat s více názvy:
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), nebo chronická obstrukční choroba bronchopulmonální (CHOCHBP).

Jedná se o kombinaci rozedmy plic (plicní emfyzém) spolu s chronickým zánětem průdušek.

Rozedma plic (plicní emfyzém) znamená rozšíření plicních sklípků, čímž dochází ke zmenšení plochy, kudy může prostupovat kyslík do krve.

Chronický zánět průdušek znamená tvorbu hlenu, stažení a zesílení (otok) stěn průdušek, které se brání dráždivým látkám. Nejčastější příčinou je tabákový kouř a prašné prostředí.

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Hlavním příznakem je kašel, nejčastěji produktivní s hlenem.

Mezi další projevy patří nedostatek dechu, bolest na hrudi, špulení rtů při výdechu, slyšitelný sípavý dech, ranní vykašlávání hlenu, nechutenství, popřípadě ztráta hmotnosti.
Krev dlouhodobě získává dostatek kyslíku, takže může docházet k promodrání rtů, prstů (cyanóze).
Objevit se mohou paličkovité prsty.

Komplikace

Rozšíření cév v mozku a z toho plynoucí bolesti hlavy. Mozek tak reaguje na nižší množství kyslíku v krvi, aby jej měl dost.

Komplikací plicního emfyzému je levostranné selhávání srdce popřípadě zvýšené množství červených krvinek. Důvody si vysvětlíme na příkladu: Více...

Tělo potřebuje nějaké množství kyslíku. Kyslík se po proudu řeky (krve) vydávají nakládat dopravci (červené krvinky) do plic. Plíce představují místa nakládání a rozedma plic v našem příběhu znamená úbytek nakládacích stanovišť. Co na to tělo?
Může zvýšit počet dopravců (zvýšené množství červených krvinek), nebo zrychlit proud řeky (plicní hypertenze), což budu přetěžovat čerpadlo (srdeční arytmie, selhávání srdce).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

CHOPN vede k nevratnému poškození plic. Léčba spočívá především v důsledném odstranění rizikových faktorů (kouření, prašné prostředí). Zpomalit onemocnění dokáže změna životního stylu, dechová cvičení, aktivity na čerstvém vzduchu.

Léky

Lékař může pro zmírnění obtíží volit bronchodilatancia umožňující lepší dýchání rozšířením průdušek (parasympatolytika, β2 sympatomimetika), u těžkých stádií nemoci lze použít glukokortikoidy.

U tohoto onemocnění jsou nevhodné beta-blokátory, protože mohou zužovat dýchací cesty.

(Informační zdroje stránky)